Winny Vrolings
Winny Vrolings
Winny Vrolings
"Oopsy Daisy"

De allerkleinste en zijn behoefte om een relatie met zijn ouders op te bouwen trok een aantal jaren geleden mijn interesse. Gefascineerd door de ontwikkeling die het jonge kind doorloopt in relatie tot zijn ouders bracht mij bij het werkveld van IMH.

Je bent uniek en goed zoals je bent.

IMH is de afkorting van Infant Mental Health.
Als IMH consulent probeer ik via het aanbieden van ouder-kind cursussen en behandeling bij te dragen aan een veilige ontwikkeling van de band tussen ouders en hun (ongeboren)kind. Binnen de IMH visie wordt ervan uitgegaan dat een kwalitatief goede ouder-kindrelatie bescherming biedt aan het kind tegen moeilijkheden in het leven.

Ik ben aangesloten bij de brancheorganisatie voor ZZP'ers in de Zorg.

SoloPartners.nl Lid 117007

Kwaliteitseisen WKKGZ

SKJ registratie: 100014927

Opleidingen en cursussen

Hieronder vind je een opsomming van de opleidingen/cursussen die ik gevolgd heb.

De ouder-kind relatie staat centraal

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten binnen de context waarin zij opgroeien. Hoe jonger het kind, hoe afhankelijker het is van de relatie met zijn ouders/verzorgers. Een veilige (hechtings)relatie is de basis voor een lichamelijk en emotioneel gezonde en veilige ontwikkeling van het kind. Hoe beter de kwaliteit van de relatie met de ouders (verzorgers), hoe beter het kind beschermd is tegen moeilijkheden in het leven en tegen mogelijke psychopathologie.
Bron: www.daimh.nl    www.rino-groep.nl

Nu begrijp ik jou beter kleine baby

De interactie tussen jou en je baby speelt een cruciale rol binnen jullie (hechtings)relatie. Door stress en spanningsklachten kan het zijn dat je je zorgen maakt over deze (hechtings)relatie. De behandeling richt zich op het vergroten van je zelfvertrouwen en het stapsgewijs verbeteren van de interactie tussen jou en je baby..

Bij een problematische (gehechtheids)relatie

De Ouder Kind !nterventie (DOK!) is bedoeld voor het behandelen van een problematische gehechtheid tussen ouders en hun kind van 0-5 jaar. Doel van deze interventie is het vergroten van een veilige gehechtheid tussen jonge kinderen en hun ouders.

Al groeiend in beweging

Sherborne stimuleert de persoonlijkheidsontwikkeling door te bewegen. Zelfvertrouwen wordt vergroot door meer basisveiligheid in je eigen lichaam te ervaren. Vertrouwen in een ander door veiligheid te ervaren binnen relaties met anderen. Dit zijn de twee basisbehoeften die binnen Sherborne bewegingspedagogiek nagestreefd worden.

Plezier in contact

Een specialisatie van de Sherborne bewegingspedagogiek, die zich specifiek richt op het versterken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder en kind.

Een liefdevolle ontspanningsmassage

Shantala babymassage is een liefdevolle ontspanningsmassage. Het is een eenvoudige massage die uitgaat van een respectvolle benadering, is niet moeilijk om te leren en héérlijk om te ontvangen én te geven. Het kan door de ouder/verzorger gegeven worden en is voor beiden een fijne en mooie manier van contact maken en elkaar liefdevolle aandacht geven!
Bron: www.shantala.nl

Sensitief responsief ouderschap

In de ouderbehandelingsfase staat het bevorderen van sensitief en responsief ouderschap centraal. Dit gebeurt door het aanleren van sensitief oudergedrag met behulp van videofeedback en het versterken van het mentaliserend vermogen van de ouder. Dit is het vermogen van de ouder zich te verplaatsen in wat het kind denkt, voelt en wil.

De familie in beeld

Beeldtaal is gebaseerd op het contextueel denken. In het contextuele denken wordt ervan uitgegaan dat een groot deel van onze persoonlijke geschiedenis wordt bepaald door de geschiedenis van de generaties die aan ons vooraf gingen.

Beeldtaal maakt de relatie met jezelf en de andere, in het hier en nu en in jouw geschiedenis, inzichtelijk. De familieopstelling die je op tafel plaatst zijn waardevol bij het analyseren van de dynamieken die er zijn binnen deze relaties.

Positief opvoeden

Triple P heeft vijf basisprincipes voor positief opvoeden:
1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden Als een omgeving veilig is, kunnen kinderen die ongestoord ontdekken en hoeven ouders minder te verbieden. In een stimulerende omgeving bieden ouders hun kind boeiende activiteiten aan. Wanneer kinderen zich niet vervelen, is er minder kans op negatief aandacht vragen en vervelend gedrag.

2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning Door complimenten en aanmoediging motiveren ouders hun kind nieuwe dingen te leren. Ouders stimuleren zo de zelfredzaamheid van hun kind en bieden ondersteuning bij moeilijkheden.

3. Aansprekende discipline hanteren Wanneer de omgeving duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het best. Aansprekende discipline betekent dat ouders duidelijke regels stellen, op een heldere manier instructies geven en snel reageren wanneer het kind ongewenst gedrag vertoont.

4. Realistische verwachtingen hebben van het kind Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wanneer ouders te veel van het kind verwachten of willen dat het meteen alles goed doet, kunnen er problemen ontstaan. Ieder kind maakt fouten - meestal niet met opzet.

5. Als ouder goed voor jezelf zorgen Geen enkele ouder is perfect en opvoeden is iets dat iedereen met vallen en opstaan leert. Wanneer ouders goed voor zichzelf zorgen en genoeg rust en ontspanning krijgen, kunnen ze makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen.

17 opvoedvaardigheden Deze vijf basisprincipes zijn praktisch uitgewerkt in 17 opvoedvaardigheden die positief contact bevorderen, gewenst gedrag bevorderen, nieuwe vaardigheden en gedrag aanleren, en ongewenst gedrag leren hanteren.
Praktische informatie Informatie over de ontwikkeling van kinderen en het gedrag dat bij een bepaalde leeftijd hoort, krijgen ouders in de vorm van overzichtelijke 'tipsheets'. Deze gaan in op de oorzaak van bepaald gedrag, hoe je ongewenst gedrag kunt voorkomen en hoe je ermee kunt omgaan als het zich toch voordoet. Peuters kunnen bijvoorbeeld dwars zijn en niet willen luisteren. Dwars zijn hoort bij de ontwikkelingsfase, maar dit is geen excuus om het gedrag niet te corrigeren en ander gedrag aan te leren.

Bron: www.triplep-nederland.nl

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen tijdelijk of langdurig professionele hulp nodig hebben. Ze hebben een handicap, een stoornis, zijn ziek, of hebben relatie-, gezins- of ontwikkelingsproblemen. Een sociaal pedagogisch hulpverlener kan hen helpen hun leven weer zelfstandig op te pakken. In een SPH-opleiding doet u alle kennis en kunde op die u nodig heeft om deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden.