behandeling

behandeling

It takes a village to raise a child

Oud afrikaans gezegde

Vanuit nature is de mens een sociaal wezen. De behoefte aan saamhorigheid lijkt een noodzaak voor ons psychologisch welbevinden. Maatschappelijk zijn we de laatste jaren echter meer gericht op het individualisme, dit draagt bij aan een kwetsbaardere start van het ouderschap.

Het ouderschap zorgt voor veel onzekerheden, zowel in jullie nieuwe rol als ouder, maar ook in de voor jullie bekende rollen van partner, vriend(in), collega, etc. Niets lijkt meer wat het was en juist nu zou wat extra sociale steun welkom zijn.

Wat kan ik voor jullie doen:

Graag bied ik jullie als eerste een luisterend oor, zodat ik jullie en je kleintje beter leer kennen. Elk gezin, elke ouder en elk kind is uniek en vraagt om een juiste afstemming binnen de behandeling. Samen gaan we op zoek naar datgeen waar jullie geholpen mee zijn.

Bel of mail mij om een kenismakingsafspraak te maken. Gewoon even babbelen, vertellen waar jullie tegen aanlopen en dan voelen of het klikt en ik iets voor jullie kan betekenen. Zo'n eerste afspraak kost niks, alleen de tijd om jullie verhaal met mij te delen.

Onderwerpen waar de behandeling zich o.a. op kan richten:

 • Slaapproblemen
 • Verwerking van het geboorteverhaal
 • Het vinden van een nieuwe balans
 • Somberheidsklachten gerelateerd aan het ouderschap
 • Leren samen te spelen met je baby/dreumes/peuter
 • Het ontwikkelen van een veilige gehechtheidsrelatie
 • Mijn baby/dreumes/peuter beter leren begrijpen

Informatie en tarieven

De eerste stap binnen de behandeling zal in het teken staan van het kennismaken met elkaar. Tijdens een kennismakingsgesprek ontvangen jullie van mij een aantal vragenlijsten. Met de informatie die ik krijg uit de vragenlijsten en het kennismakingsgesprek kan ik inschatten of jullie bij Oopsy Daisy op de juiste plek zijn.

Ik vind het belangrijk dat jullie je vanaf
het begin gehoord en begrepen voelen.


Na de kennismaking maken we een afspraak om een behandelingsplan te maken. In dit plan staan de doelen geformuleerd die we graag gerealiseerd zien aan het einde van het traject. Er wordt in dit gesprek ook een indicatie gegeven van de duur van het traject.

Hieronder zie je een overzicht van de interventies waarmee ik werk binnen behandelingstrajecten.
Vanuit de samenwerking die ik als therapeut heb met Moventis GGZ, psychologenpraktijk Barrier en PMT praktijk Lav vie Jolie worden de behandelingen vergoed vanuit de meeste gemeenten (Jeugdhulp) in Zuid Limburg.

Wil je liever zelf de behandeling betalen en deze niet via de jeugdhulp laten verlopen dan vraag ik een uurtarief van €65,00.

De ouder-baby interventie richt zich op ouders met psychische klachten en hun baby (tot 12 maanden). Jonge kinderen van ouders met psychische klachten lopen een hoger risico op het ontwikkelen van psychosociale problemen. Het vroegtijdig begeleiden van deze ouders en hun baby kan deze ontwikkeling gunstig beïnvloeden.

De behandeling van de ouders en baby die in het OBI-traject aangeboden wordt is preventief van aard en richt zich op het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de ouder-kind relatie.

Tijdens het traject wordt gebruik gemaakt van video-reflectie.

Voorwaarden
Naargelang de ernst van de psychische klachten wordt een individueel behandeltraject van de ouder(s) als voorwaarde gesteld om aan het ouder-baby traject deel te nemen. Er vindt voorafgaand aan het traject een screening en kennismakingsgesprek plaats.

Overige informatie

 • Indicatie aantal afspraken: 10 huisbezoeken (1 - 1,5 uur)
 • Er worden video opnamen gemaakt

De Ouder Kind !nterventie (DOK!) wordt vanuit Oopsy Daisy aangeboden aan ouders en hun kind tussen de 0-5 jaar. De behandeling is gericht op het ontwikkelen van een veilige gehechtheidsrelatie. De DOK! onderscheidt zich niet alleen van de Ouder-Baby interventie door de leeftijd van het kind, maar omdat deze wordt ingezet op het moment dat de spanning in de ouder-kind relatie lijkt toe te nemen.

Het DOK! traject bij Oopsy Daisy is een intensieve behandelingsvorm die bestaat uit maximaal 25 sessies waarbij gebruik gemaakt wordt van video-reflectie. Afspraken vinden in beginsel wekelijks bij het gezin of op de praktijk plaats. Tijdens het DOk!-traject ontvangt het gezin uitgebreide informatie over de ontwikkeling van een veilige gehechtheidsrelatie. Daarnaast worden er oefeningen meegegeven om met het geleerde thuis aan de slag te gaan. Voorwaarden: Een gezin dat deel wilt nemen aan dit traject moet zich vooraf realiseren dat er tijd en emotionele investeringen nodig zijn om het traject zo succesvol te laten verlopen.
Ik wil dan ook dat gezinnen die deel willen nemen aan de DOK! zich vooraf de vraag stellen of er voldoende ruimte is voor deze investeringen (tijd en emotionele ruimte). De Dok! bestaat uit 4 basismodules en 8 verdiepingsmodules.

De basismodules:

 • Module A Wat is gehechtheid?
 • Module B Valkuilen en Doelen
 • Module C Plezier delen
 • Module D Doelen

De verdiepingsmodules:
 • Module E Nadenken en Aandachtig zijn
 • Module F Observeren van je kind
 • Module G Randvoorwaarden van veiligheid: zelfregulatie
 • Module H Troosten en Kalmeren
 • Module I Helpen en Opletten
 • Module J Verwarring Kalmeren
 • Module K Zelfvertrouwen als ouder
 • Module L Samenwerken & Familie


Overige informatie
 • Indicatie aantal afspraken: +/-15 huisbezoeken - 8 video reflectie gesprekken (1 - 1,5 uur)
 • Er worden video opnamen gemaakt

Soms werkt het niet om te praten over de spanningen die er leven binnen de ouder-kind relatie. Het is dan helpend om de behandeling te richten op het opdoen van nieuwe positieve ervaringen in de ouder-kind relatie.

Sherborne Samenspel is een lichaamsgerichte interventie die vertrekt vanuit het idee dat het lichaam alle ervaringen en emoties opneemt waarmee het te maken krijgt.
Er wordt relatiespel aangeboden waarbij het leren overgeven aan en vertrouwen op de ander, leren samenwerken en het leren verdelen van krachten centraal staan. Er is veel aandacht voor lichaamsbesef, lichaamsbewustwording, ademhaling, inspanning en ontspanning.

Binnen Sherborne Samenspel kan gewerkt worden aan:

 • Spanningen binnen de ouder-kind relatie
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen bij kinderen en/of ouders
 • Versterking van de hechtingsrelatie
 • Emotieregulatie

Hoe ziet een Sherborne Samenspel traject eruit:
Voorafgaand aan het traject vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek proberen we jouw hulpvraag te verhelderen en in te schatten of Sherborne Samenspel hierin iets kan betekenen. Als dit zo blijkt te zijn dan maken we al een voorzichtige start met het opstellen van behandelingsdoelen. Er volgen 10 bewegingssessies met ouder(s) en kind (30-45 minuten). Naast deze bewegingssessies vinden er nog maximaal 5 gesprekken met ouder(s) plaats om de beelden uit de bewegingssessies te bekijken en bespreken.

Overige informatie
 • Indicatie aantal afspraken: +/- 10 bewegingssessies (30-45 minuten) - max. 5 video-reflectie gesprekken (1 - 1,5 uur)
 • Bij voorkeur worden de bewegingssessies op de praktijklocatie gegeven

Nika ouderbehandeling ondersteunt op het moment dat er sprake is van een (dreigende) problematische gehechtheidsrelatie tussen ouder(s) en kind. Lang werd gedacht dat er geen bijsturing mogelijk was binnen deze gehechtheidsrelatie, maar nieuw onderzoek laat zien dat dit achterhaald is. Door het kind nieuwe positieve ervaringen op te laten doen in relatie tot zijn ouder(s) kan er gewerkt worden aan een nieuwe basis. Deze positieve ervaringen doet het kind op wanneer zijn ouder op een sensitieve en voorspelbare manier op hem reageert en emotioneel beschikbaar is.

Omdat onderzoek aantoont dat met name het gedrag van de opvoeder bepalend is voor de gehechtheidsrelatie ondersteunt NIKA ouderbehandeling bij het beoefenen van vaardigheden die invloed hebben op een veiligere gehechtheid.

Overige informatie

 • Indicatie aantal afspraken: 10 afspraken

Beeldtaal is gebaseerd op het contextueel denken. In het contextuele denken wordt ervan uitgegaan dat een groot deel van onze persoonlijke geschiedenis wordt bepaald door de geschiedenis van de generaties die aan ons vooraf gingen.

Beeldtaal maakt de relatie met jezelf en de andere, in het hier en nu en in jouw geschiedenis, inzichtelijk. De familieopstelling die je op tafel plaatst zijn waardevol bij het analyseren van de dynamieken die er zijn binnen deze relaties.

Overige informatie

 • Aantal afspraken: 2 afspraken (beide ouders)